Menu
Cart 0

ปลาช่อนนา (จากปลาช่อนนาสด1 กิโล)

  • $30.00


ชื่อสินค้า : ปลาช่อนนา (จากปลาช่อนนาสด1 กิโล)
ยี่ห้อ : -
น้ำหนัก : ปลาช่อนนา (จากปลาช่อนนาสด1 กิโล)
หน่วย : 1 ถุง

คำอธิบาย : ปลาช่อนนา (จากปลาช่อนนาสด1 กิโล) สด ใหม่ อร่อย

We Also Recommend