Menu
Cart 0
น้ำยำบูดู 1 เซต

น้ำยำบูดู 1 เซต

  • $15.00


ชื่อสินค้า : น้ำยำบูดู 1 เซต

ยี่ห้อ : -

น้ำหนัก : 500 กรัม

หน่วย : 1 เซต

คำอธิบาย : "บูดู" เป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ ได้มาจากการหมักปลากับเกลือเช่นเดียวกับการหมักน้ำปลา โดยอาศัยเอนไซม์และจุลินทรีย์จากปลาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการหมัก 8-15 เดือน ที่ต่างจากน้ำปลาคือบูดูเป็นของเหลวขุ่นที่เป็นสารแขวนลอย ต้องเขย่าให้เข้ากันเสียก่อนรับประทาน ส่วนน้ำปลาไม่มีชิ้นส่วนของตะกอน ปริมาณเกลือของน้ำปลา(ร้อยละ 22-37) จะสูงกว่าบูดูซึ่งมีความเค็มอยู่ในช่วงร้อยละ19-25 (Credit : Wikipedia)


We Also Recommend