Menu
Cart 0

จอมยุทธ์ น้ำจิ้มลูกชิ้น น้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้ง น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด ขนาด 1 กิโลกรัม

  • $39.00


ชื่อสินค้า:  จอมยุทธ์ น้ำจิ้มลูกชิ้น น้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้ง น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด ขนาด 1 กิโลกรัม 
ยี่ห้อ:  จอมยุทธ์
น้ำหนัก:  1 กิโลกรัม
หน่วย:  1 ถุง

คำอธิบาย: 🍢น้ำจิ้มจอมยุทธ์ น้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดเข้มข้นน้ำจิ้มลูกชิ้น,น้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้ง,น้ำจิ้มลูกชิ้นทอดวิธีทำน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดที่สะดวกที่สุด ไม่ต้องทำน้ำจิ้มลูกชิ้นเองอีกต่อไป

‼วิธีทำน้ำจิ้มลูกชิ้นง่ายๆ แค่ฉีกถุงใช้ได้เลย ไม่ต้องปรุงเพิ่มแค่เติมผักชีก็อร่อย มืออาชีพเลือกใช้มากที่สุด
คำสำคัญ : น้ำจิ้ม จอมยุทธ์ ลูกชิ้น น้ำจิ้มลูกชิ้นทอด น้ำจิ้มลูกชิ้นจอมยุทธ์ จอมยุท น้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ด น้ำจิ้มสำเร็จรูป น้ำจิ้มเข้มข้น  thai sauce sauce Drip