Menu
Cart 0
ปลาช่อนรมควัน  250 กรัม

ปลาช่อนรมควัน 250 กรัม

  • $15.00


ชื่อสินค้า: ปลาช่อนรมควัน  

ยี่ห้อ:  -

น้ำหนัก 250 กรัม

หน่วย: 1 ถุง

คำอธิบาย: ปลาช่อนรมควัน   สดสะอาด ถูกหลักอนามัย


We Also Recommend