Menu
Cart 0

ซีโธรแมกซ์ 250 มก. (Zithromax) **มีให้เลือก 1กล่อง,2กล่อง**

  • $35.00


ชื่อสินค้า: ยาปฏิชีวนะ

ยี่ห้อ: ซีโธรแมกซ์ 250 มก. (Zithromax)

น้ำหนัก: -

หน่วย: 1กล่อง // 2กล่อง 

คำอธิบาย: ตัวยา Azithromycin ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Macrolides รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์