Menu
Cart 0

ขนมทองม้วน ตราแก้วเจ้าจอม มี 3 รสชาติให้เลือก

  • $9.50


ชื่อสินค้า :  ทองม้วน แก้วเจ้าจอม **มี 3 รสชาติให้เลือก**
ยี่ห้อ : แก้วเจ้าจอม
น้ำหนัก : -
หน่วย : 1 กล่อง

คำอธิบาย : ทองม้วน แก้วเจ้าจอม **มี 3 รสชาติให้เลือก**

1.ทองม้วน แก้วเจ้าจอม (น้ำพริกเผาสอดไส้หมูหยอง) 
2.ทองม้วน แก้วเจ้าจอม (กะทิสดไส้หมูหยอง) 
3.ทองม้วน แก้วเจ้าจอม (สาหรายไส้หมูหยอง) 


We Also Recommend