Menu
Cart 0
ปลาแป้นแก้ว  500 กรัม

ปลาแป้นแก้ว 500 กรัม

  • $18.00


ชื่อสินค้า: ปลาแป้นแก้ว

ยี่ห้อ:  -

น้ำหนัก 500 กรัม

หน่วย: 1 ถุง

คำอธิบาย: ปลาแป้นแก้ว สดสะอาด ถูกหลักอนามัย


We Also Recommend