Menu
Cart 0

หมึกกล้วยผ่าฉาบสามรส 500 กรัม

  • $28.50


หมึกกล้วยผ่าฉาบสามรส 500 กรัม $28.50
ใช้ปลาหมึกกล้วยทั้งตัว ไม่มีสารเคมีเจือปน รสชาติ กลมกล่อม บาง กรอบ อร่อย ไม่เหนี่ยว
เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานได้ ผู้สูงอายุก็ทานได้
อร่อย จนต้องอยากให้ญาติ อยากให้เพื่อนได้ทาน แน่นอน

We Also Recommend