Menu
Cart 0
ปลาจวด  500 กรัม

ปลาจวด 500 กรัม

  • $23.00


ชื่อสินค้า: ปลาจวด 

ยี่ห้อ:  -

น้ำหนัก 500 กรัม

หน่วย: 1 ถุง

คำอธิบาย: ปลาจวด   สดสะอาด ถูกหลักอนามัย


We Also Recommend