Menu
Cart 0

เบนด้า 500 (BENDA 500) ยาถ่ายพยาธิ

  • $7.00


ชื่อสินค้า: เบนด้า 500 (BENDA 500) ยาถ่ายพยาธิ 


ยี่ห้อ: BENDA 500


น้ำหนัก: -

หน่วย:   1กล่อง/1เม็ด

คำอธิบาย: 

  • ใช้สำหรับฆ่าพยาธิ/ถ่ายพยาธิชนิดต่าง ๆ เช่น พยาธิตัวกลมพยาธิไส้เดือน, พยาธิปากขอ, พยาธิแส้ม้า,พยาธิเส้นด้าย/พยาธิเข็มหมุด, พยาธิตัวตืด/พยาธิตัวแบนรับประทานยานี้ครั้งละ 1 เม็ด (ขนาด 500 มิลลิกรัม) เพียงครั้งเดียว
  • ข้อห้าม/ข้อควรระวัง ประวัติการแพ้ยามีเบนดาโซล (Mebendazole)
  • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้ยามีเบนดาโซล
  • ห้ามใช้ยากับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี
  • ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
  • ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ
  • ไม่ควรใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ