Menu
Cart 0

ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกผ่าหลัง ขนาด 6 นิ้ว 500 กรัม

  • $50.00


ชื่อสินค้า:ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกผ่าหลัง ขนาด 6 นิ้ว 500 กรัม 
ยี่ห้อ: ไทยมานี
น้ำหนัก: 500 กรัม
คำอธิบาย:

ปลาหมึกแห้ง🦑 ปลอดฟอร์มาลีน 100% รับตรงจากชาวประมงภาคใต้โดยตรงขนาดพิเศษ 6 นิ้ว เนื้อหวานธรรมชาติ ตากแห้งด้วยแสงธรรมชาติ สะอาดแน่นอน แม่ค้าตรวจสอบให้อย่างดี

คำสำคัญ : ปลาหมึก ปลาหมึกแห้ง หมึกแห้ง หมึกผ่า หมึกผ่าแห้ง หมึกตากแห้ง หมึก 6 นิ้ว ปลาหมึกผ่าหลัง ปลาหมึกแห้งผ่า ปลาหมึกแห้งตาก ปลาหมึกแห้งตากขนาด 6 นิ้ว อาหารทะเล อาหารทะเลตากแห้ง อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป