Menu
Cart 0
Amoksiklav 2x 1000 mg 10 เม็ด

Amoksiklav 2x 1000 mg 10 เม็ด

  • $16.00


ชื่อสินค้า: ยา Amoksiklav (10 เม็ด) 
ยี่ห้อ: Amoksiklav
น้ำหนัก: -
หน่วย: 1 กล่อง

คำอธิบาย: อะม็อกซีซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram-positive bacteria) ที่มักเป็นสาเหตุของการติดเชื้อของอวัยวะที่อยู่นอกช่องท้อง (เช่น ทางเดินหายใจ ตา หู ผิวหนัง) และเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (Gram-negative bacteria) ที่มักเป็นสาเหตุของการติดเชื้อของอวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง (เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์) 

คำสำคัญ : อม็อกซีซิล ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ อะม็อกซีซิลลิน ยา Amoksi