Menu
Cart 0
ยาไตโนโลน ชนิดป้ายปาก ตรา Nida

ยาไตโนโลน ชนิดป้ายปาก ตรา Nida

  • $4.50


ชื่อสินค้า: ยาไตโนโลน ชนิดป้ายปาก

ยี่ห้อ: Nida

น้ำหนัก: - g.

หน่วย: 1 กล่อง

คำอธิบาย:  ยาไตโนโลน ชนิดป้ายปาก ตรา Nida ใช้ป้ายเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ อาการปวดของแผลภายในปากที่เกิดขึ้นบนเยื่อบุภายในปากหรือลิ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ถูกความร้อน ถูกสารเคมี ฟันขบ อาหารไม่ย่อย ยาทาแผลในปาก

 

 

 

หมายเหตุ:


We Also Recommend