Menu
Cart 0

แม่อารมย์ ปลาอินทรีย์เค็มทอด 1 set ( 6 กระป๋อง)

  • $46.00


ชื่อสินค้า : ปลาอินทรีย์เค็มทอดกระป๋อง
ยี่ห้อ :ตราแม่อารมย์ 
น้ำหนัก :85 g
หน่วย : 1 เซต (6 กระป๋อง)

คำอธิบาย :ปลาอินทรีย์เค็มทอดกระป๋องพร้อมทาน ตราแม่อารมย์ 

ปริมาตรสุทธิ 85 g
ปลาอินทรีย์คัดพิเศษ ผ่านกรรมวิธีมาตรฐาน รับรองคุณภาพ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

We Also Recommend