Menu
Cart 0
หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่อง   หน้ากว้างของปากหม้อ 40 เซนติเมตร

หม้อก๋วยเตี๋ยว 3 ช่อง หน้ากว้างของปากหม้อ 40 เซนติเมตร

  • $299.00


ชื่อสินค้า: หม้อก๋วยเตี๋ยว 

ยี่ห้อ: -

น้ำหนัก: 

หน่วย: 1 ชุด  ขนาด 40 "

คำอธิบาย: หม้อก๋วยเตี๋ยว 

 

 

หมายเหตุ:


We Also Recommend