Menu
Cart 0
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึงมะนาว ตราควิก 30 ซอง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึงมะนาว ตราควิก 30 ซอง

  • $55.00


ชื่อสินค้า: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึงมะนาว
ยี่ห้อ: ควิก
น้ำหนัก: 55 กรัม / ซอง x 30 ซอง
หน่วย: 1 กล่อง บรรจุ 30 ซอง

คำอธิบาย:  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสกุ้งนึงมะนาว  ควิก มาม่า บะหมี่ อาหารแปรรูป