Menu
Cart 0

เบสท์ฟู้ดส์ ฟิลลิ่ง ใช้สำหรับสอดไส้ หรือแต่งหน้าเค้กต่างๆ 900 กรัม

  • $28.00


ชื่อสินค้า: เบสท์ฟู้ดส์ ฟิลลิ่ง
ยี่ห้อ: เบสท์ฟู้ดส์
น้ำหนัก: 900 กรัม
หน่วย: 1ถุง


คำอธิบาย: ใช้สำหรับสอดไส้ หรือแต่งหน้าเค้กต่างๆ มีไส้ดังนี้

  • กลิ่นคัสตาร์ดใบเตย
  • กลิ่นสตรอว์เบอร์รี
  • กลิ่นบลูเบอร์รี่
  • กลิ่นวานิลลา 
  • ฟิลลิ่งคัสตาร์ดไข่
  • ฟิลลิ่งส้ม 
คำสำคัญ : เบสท์ฟู้ดส์ ฟิลลิ่ง เบสท์ฟู้ดส์ ฟิลลิ่ง ใช้สำหรับสอดไส้ หรือแต่งหน้าเค้กต่างๆ 900 กรัม เบสฟู๊ด เบทฟู๊ด Best Food สดไส้ ทำขนม  กลิ่นคัสตาร์ดใบเตย กลิ่นสตรอว์เบอร์รี กลิ่นบลูเบอร์รี่กลิ่นวานิลลา ฟิลลิ่งคัสตาร์ดไข่ ฟิลลิ่งส้ม 

 


We Also Recommend