Menu
Cart 0
จิราพรกล้วยตากชนิดแบน

จิราพรกล้วยตากชนิดแบน

  • $16.50


ชื่อสินค้า: จิราพรกล้วยตากชนิดแบน
ยี่ห้อ: จิราพร
น้ำหนัก: 240 กรัม
หน่วย: 1กล่อง

คำอธิบาย: Jiraporn Banana Original กล้วยตากจิราพร รสธรรมชาติ 1 กล่อง 240g แบบแบน ปลูกกล้วยด้วยใจ 110 วัน กล้วยตากบางกระทุ่ม กล้วยตากไฮโซ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพาราโบล่าโดม ขนม ของฝาก

We Also Recommend