Menu
Cart 0

ยา Roxithromycin ร็อกซิโธรไมซิน **มีให้เลือก1แผง,3แผง**

  • $15.50


ชื่อสินค้า: รักษาการติดเชื้อ

ยี่ห้อ: Roxithromycin

น้ำหนัก: ---

หน่วย: 1แผง,3แผง 

คำอธิบาย: 

ยาร็อกซิโธรไมซิน ชนิดยาเม็ด สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้อ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือ 300 มิลลิกัรม วันละครั้ง เป็นเวลา 5-10 วัน ในการรักษาเชื้อที่ไวต่อยาร็อกซิโธรไมซิน ขนาดการใช้ยาในเด็ก น้ำหนักตัว 6-40 กิโลกรัม ขนาด 5-8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน

การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ โดยปกติจะลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่ง การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขนาดยา

ควรรับประทานยานี้ขณะที่ท้องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15 นาที